Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Χριστούγεννα στον Ι.Ν. Αγίας Κυριακής στη Δημητσάνα

Previous slide
Next slide

Με ευλάβεια αλλά και πίστη στον γεννηθέντα Ιησού Χριστό, δεκάδες ήταν οι πιστοί που παρακολούθησαν την Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Κυριακής στη Δημητσάνα.

Του Όρθρου καθώς και της Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος.

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  4η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

 Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Σ

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες

καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως.

 

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά,

«Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ Παρθένου»!

Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τήν «Χριστοῦ γένναν» καί διακηρύσσει μὲ τὸν λόγο τοῦ ἁγίου ὑμνωδοῦ της ὅτι, χαρά ἀνείπωτη πλημμυρίζει τίς καρδιές ὅλων τῶν χριστιανῶν σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, γιά τόν ἐρχομό τοῦ Λυτρωτῆ μας καί τή σωτήρια προοπτική πού αὐτή ἀνοίγει γιά τόν ἄνθρωπο.

Συγχαίρουν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι καί οἱ ψυχές τῶν Ἁγίων. Χαίρονται καί οἱ κοσμικοί ἄνθρωποι, γιατί στίς μεγάλες ἑορτές σπάζει ἡ μονοτονία τῆς καθημερινότητας καί ὁ ἑορταστικός διάκοσμος τούς ξεκουράζει.

Ἀλλά ἡ χαρά τῶν πιστῶν ψυχῶν δέν εἶναι μόνο ψυχολογική, ἐξωτερική, πρόσκαιρη. Εἶναι βαθειά πνευματική. Πηγάζει ἀπό τήν αἰσθήσῃ τῆς ἀπείρου ἀγάπης καί φιλανθρωπίας τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, πού ἐκδηλώθηκε μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Αὐτή ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ ἐν σαρκί, αὐτή ἡ γέννηση τοῦ Θεοῦ ὡς ἀνθρώπου, εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός ὅλων τῶν ἐποχῶν καί ὅλων τῶν αἰώνων. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δίκαια ὀνόμασε τά Χριστούγεννα «Μητρόπολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν».

αἰώνιος καί ἄναρχος καί ἀπρόσιτος καί ἀκατάληπτος, ἀλλά φιλάνθρωπος Θεός, κατέβηκε στόν κόσμο μας καί ἔλαβε «σάρκα» καί ἔγινε ἄνθρωπος, γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος μέ ψυχή καί σῶμα καί νοῦ καί θέληση καί ζωή ἀνθρώπινη.

Μ’ αὐτό τό μεγάλο θαῦμα, μ’ αὐτό τό μεγάλο καί ἀσύλληπτο μυστήριο, δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ οὔτε καί αὐτή ἡ ἴδια ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου ἀπό τό Θεό ἐκ τοῦ μηδενός. Διότι, ἐνῶ μέχρι τότε ὁ Θεός δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μηδενός, δηλαδή δημιουργεῖ ἀνύπαρκτα μέχρι τότε ὄντα καί κτίσματα, τώρα Αὐτός ὁ ἴδιος γίνεται κτίσμα, γίνεται «δημιούργημα», γίνεται «ἄνθρωπος». Ὁ ἀεί Ὤν, ὁ Ἄναρχος καί Ἄκτιστος, τώρα ὁ Ἴδιος γίνεται κτίσμα: « Ὤν γίνεται, ὁ Ἄναρχος ἄρχεται, ὁ δημιουργός καί ὁ Κτίστης γίνεται δημιούργημα καί κτίσμα, ὁ Ἀόρατος ὁρᾶται καί ψηλαφεῖται, ὁ Ἀσώματος λαμβάνει σῶμα» (στιχηρά Χριστουγέννων).

Αὑτό τό θεῖο μυστήριο, τό κεκρυμμένο ἀπό αἰῶνες, τό ἄγνωστο ἀκόμη καί στούς ἀγγέλους καί τούς ἀρχαγγέλους, ἀποκαλύπτεται τώρα στήν ἐκ τῆς Παρθένου Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στή Βηθλεέμ. Καί τί προῆλθε ἀπ’ αὑτό; Ὁ Θεός κατέβηκε μέχρι τόν ἄνθρωπο, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά ὑψωθεῖ μέχρι τό Θεό. Ὁ Θεός μετέχει τῆς δικῆς μας ἀνθρωπίνης φύσεως, γιά νά μετάσχει ὁ ἄνθρωπος τῆς θείας. Ὁ Θεός ἔγινε Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Υἱός τοῦ Θεοῦ.

Κύριος καί Σωτῆρας μας Ἰησοῦς Χριστός, δέν ἦλθε γιά νά μᾶς «διδάξει» ἁπλῶς τή ζωή, ἁπλῶς νά διορθώσει τή ζωή σ’ αὑτό τό κόσμο, ἀλλά γιά νά γίνει ὁ Ἴδιος ἡ ζωή μας, ζωή ἀληθινά ἀνθρώπινη, ἀλλά μέ προσωπική ἕνωση καί κοινωνία μέ τό Θεό καί ὡς ἐκ τούτου ζωή θεία, θεανθρώπινη, μέσα στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία.

Ἕναν καρπό τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, μία ἀκόμη ἐπιβεβαίωση ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος προκειμένου νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός, ζήσαμε τίς ἡμέρες αὐτές, κατά τίς ὁποῖες ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία προσέθεσε στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἕναν ἀκόμη θεωθέντα ἄνθρωπο, τόν δικό μας, ἐκ Νυμφασίας Γορτυνίας καταγόμενο,  ἅγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, ὁποῖος εἶναι κυρίως γνωστός γιά τήν εὐεργετική ἐν Χριστῷ ζωή καί δράση του στήν πόλη τῶν Πατρῶν. Στό ἁγιασμένο πρόσωπό Του ἐπιβεβαιώθηκε ὅτι, μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ ὁ δρόμος γιά τήν θέωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πλέον ἀνοικτός. Ἐπιβεβαιώθηκε ὅτι, αὐτή ἡ θέωση εἶναι τό μόνο οὐσιαστικό νόημα ζωῆς γιά τόν κάθε ἄνθρωπο.

Ζοῦμε, ἀδελφοί μου, σέ ἕνα κόσμο πού οἱ εἰδήσεις, πού καθημερινά ἀκοῦμε, προκαλοῦν θλίψη, πόνο καί ἀπόγνωση, σέ ἕνα κόσμο πού καθημερινά ἀκοῦμε γιά πολέμους καί ἀκοές πολέμων, γιά ἀτυχήματα, ἀρρώστιες, ἐγκλήματα, γιά ἀδικίες καί γιά θανάτους, σέ ἕνα κόσμο πού ὁ ἄνθρωπος εὐτελίστηκε ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Σ’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν κόσμο ὁ ἄγγελος εὐαγγελίζεται χαρά μεγάλη καί ἡ μεγάλη χαρά εἶναι ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ», ὅτι γεννήθηκε γιά μᾶς σήμερα Σωτήρας, διά τοῦ ὁποίου ἐπῆλθε εἰρήνευση, συμφιλίωση καί καταλλαγή τοῦ ἐπαναστατημένου ἀνθρώπου πρός τόν Θεό.

πρός τόν Θεό ἐπιστροφή καί εἰρήνευση διά τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ συνετέλεσε, ὥστε νά ἀποκατασταθεῖ καί ἐσωτερική εἰρήνη στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί πρός ἀλλήλους εἰρήνη καί ἀγάπη.

Μποροῦμε πραγματικά νά χαιρόμαστε, ὅταν ἀπολαμβάνουμε βαθειά εἰρήνη μέ τόν Θεό, τόν ἑαυτό μας καί τόν συνάνθρωπο.

σύγχρονος ἄνθρωπος, πού δέν χαίρεται γιατί δέν εἰρηνεύει, προσπαθεῖ μέ τήν ἐξωστρέφεια νά ξεχάσει τήν δυστυχία του. Γι᾿ αὐτό δέν θέλει νά μείνει οὔτε γιά λίγο μόνος του, χωρίς κάποιο ἐξωτερικό ἐρέθισμα νά τόν ἀπασχολεῖ.

Γράφει κάπου Πασκάλ, ὅτι πιό δυστυχής ἄνθρωπος εἶναι βασιλιάς. Γι᾿ αὐτό ἔχει πάντα κοντά του τόν γελωτοποιό, γιά νά τόν κάμει νά ξεχνᾶ τήν δυστυχία του.

Σύγχρονες μορφές γελωτοποιῶν γιά τόν ἄνθρωπο, πού τοῦ λείπει εἰρήνη καί χαρά τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τό ραδιόφωνο, τηλεόραση, τό διαδίκτυο, τό κινητό τηλέφωνο, οἱ ἀπρόσωπες καί θορυβώδεις διασκεδάσεις, μέθη τῆς ταχύτητας, ἀκτιβισμός.

Εὐτυχεῖς ὅσοι θά μείνουν γιά λίγο μόνοι τους, θά διαπιστώσουν τό ἐσωτερικό τους κενό καί ἀνικανοποίητο καί θά ἀναζητήσουν τόν Θεό Λόγο. Εὐτυχεῖς ὅσοι θά ἑτοιμάσουν τόν ἔσω ἄνθρωπο γιά νά ἀνακλίνουν σ΄ αὐτόν τόν σαρκωθέντα Θεό. Τότε πράγματι θά εἰρηνεύσουν καί θά χαροῦν.

Προσφιλέστατοι ἀδελφοί μου, καί παιδιά μου ἀγαπημένα,

Θεός ἔρχεται πρός ἐμᾶς μέ μία κίνηση ἀπείρου καί ἐκστατικῆς ἀγάπης. Ἄς ξεπεράσουμε καί ἐμεῖς τήν στασιμότητα τῆς ἐγωκεντρικῆς μας ζωῆς καί ἄς τρέξουμε νά τόν προϋπαντήσουμε, ἀνταποδίδοντας στόν δικό του ἐρχομό τήν δική μας ἀγαπητική προϋπάντηση.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας, αὐτή τήν ἡμέρα πού «τά σύμπαντα χαρᾶς πληροῦνται» γιατί «Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου», ἡ χαρά τῶν Χριστουγέννων νά εἶναι διαρκής μέσα στήν ζωή σας καί νά ἀποτελεῖ πηγή ἐμπνεύσεως, δυνάμεως καί παρηγορίας.

 

Ἐν ἀγάπη πολλῇ εὐχέτης πάντων ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Φάτνης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ