2023-03-03

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου

Την Παρασκευή 3/3/2023 επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Μητροπολίτης μας κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ την Ενορία μας Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Μεγαλόπολέως όπου του εγένετο υποδοχή από τον εορτάζοντα διορισμένο εφημέριο πατέρα Θεόδωρο Γκουμάση, όπου και ετέλεσε τους πρώτους χαιρετισμούς και την άλλη μέρα τέλεσε αρχιερατική θεία λειτουργία για την ονομαστική του εορτή με τους πρωτοψάλτες Παναγιώτη Καρπούζο και τον ιατρό κ. Κούβελα από την Τρίπολη.

Ο πατήρ Θεόδωρος υποδέχθηκε τον Μητροπολίτη με τα εξής λόγια:
Με ειλικρινή αισθήματα υίκής αγάπης, τιμής και άπειρου σεβασμού, Σας καλωσορίζουμε, Σεβασμιώτατε στα ιερά και άγια χώματα της ιστορικής αυτής Έκκλ. Επαρχίας, Ενορίας και Μητροπόλεως: Της αιματοποτισμένης από τα άχραντα αϊματα των Ηρώων του 21. Σε αυτά τα χώματα, λοιπόν, Σας έταξε ή Άγια μας Εκκλησία ως «ψηφισθέντα και άξιωθέντα υπεισελθείς τον Εύαγγελικόν ζυγόν».
Γνωρίζουμε, Σεβασμιώτατε, ότι μας έρχεσθε από μίαν άγιοφόρον και αγιότεκνον, άλλα και τα ίσα φερούσης με την ιδική μας, Ίεράν Μητροπολιν. Εκείνην της Χακλίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, πού ή εύωδία της αύρας του Ευβοϊκού έρχεται νά ενωθεί μέ τά πανίερα θυμιάματα πού αποπνέουν τά άχραντα προσκυνήματα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, του οσίου Δαυίδ του Γέροντος, άλλά και τα θεοχαρίτωτα ιερά μονύδρια και καθιδρύματα των Βορείων Σποράδων, πού είναι θεοτύπως σφραγισμένα με το Κολλυβαδικό και Αγιορείτικο πνεύμα. Κι ευγνωμονούμε τον Κύριο, πού Σας κατέστησε πατέρα και ποιμένα μας σε χρόνους πικρούς κι ανάδελφους, διά να λάβετε το πηδάλιον τής νοητής νηός της τοπικής μας Εκκλησίας. Κι εμείς, οι ταπεινοί διάκονοι και συμπλωτήρες Σας ύποσχώμεθα να σταθούμε σιμά Σας έχοντες ως προτροπήν και φιλόθεον έγνοια μας τον σωτήριον λόγος του Αγίου Ίγνατίου του Θεοφόρου: «Μηδείς χωρίς του Επισκόπου τί πρασσέτω των ανηκόντων εις την Έκκλησίαν». Ετσι, εφόσον Αυτήν έκληθημεν νά διακονήσωμεν, θά παραμείνωμεν άγρυπνοι συνοδοιπόροι Σας και συνεργοί έν πάσι.

Προσωπικώς δε ευχαριστώ τον Κύριο μας, ό όποιος ευδόκησε, τώρα που έφθασα «επί την ηλίου δύσιν» να ασπασθώ την πανσέβαστο δεξιάν Σας και να λάβω την εύχήν Σας, πού ακόμη ευωδιάζει άπό τά χαρίσματα πού το Άγιο Πνεύμα Σας δώρησε. Σας διαβεβαιώ δε, ότι, όσον οι δυνάμεις μου το επιτρέπουν να διακονήσω σιμά Σας, ταπεινά ευχόμενος πολλά και ευκαρπα να είναι τα έτη της Αρχιερατείας Σας με την σκέπην και φωτεινήν παρουσίαν του Κυρίου να επικαλύπτει και ανέφελος να είναι ό βίος Σας
Νικηφόρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και πατρός πολυχρόνιος να είναι ή Αρχιερατεία Του * ·

π. Θεόδωρος Γκουμάσης