Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ


Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

 

VI) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ (ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ)

 

Η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος εκδίδει Διαζευκτήρια για Γάμους, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν από την ίδια την Ιερά Μητρόπολη (στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως και τους εξουσιοδοτημένους ανά Περιφέρειες Αρχιερατικούς Επιτρόπους) και που έχουν τελεσθεί αποκλειστικά και μόνο σε Ιερούς Ναούς που ανήκουν στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος.

 

Επίσης, λύει πνευματικώς Γάμους, οι οποίοι έχουν τελεσθεί εκτός Ελληνικής Επικρατείας, εφόσον η αμετάκλητη δικαστική απόφαση εκδόθηκε από το εδρεύον Δικαστήριο (Πρωτοδικείο Χαλκίδος).

 

Για τη πνευματική λύση Θρησκευτικού Γάμου, που τελέσθηκε σε Ιερό Ναό της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:

 

Α) Αν η πνευματική λύση του Θρησκευτικού Γάμου έγινε με δικαστική απόφαση:

 

Απόφαση Δικαστηρίου. Σε περίπτωση που η Απόφαση εκδόθηκε από Δικαστήριο εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, απαιτείται Αναγνώριση του Δεδικασμένου από Ελληνικό Δικαστήριο.


Διαβιβαστικό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών προς την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος για την πνευματική λύση του Γάμου.


Αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Εισαγγελέα για την πνευματική λύση.

Έκθεση Παραιτήσεως από Ένδικα Μέσα ή Έκθεση Επίδοσης.


Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας.


Ληξιαρχική Πράξη του τελεσθέντος θρησκευτικού Γάμου.


Παράβολο των 18 €. Η προμήθειά του από το Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.). 


Β) Αν η πνευματική λύση του Θρησκευτικού Γάμου έγινε με Συμβολαιογραφική Πράξη (μόνο στο συναινετικό διαζύγιο):

 

Συμβολαιογραφική Πράξη λύσης του Γάμου.


Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Ιερά Μητρόπολη για την πνευματική λύση του Γάμου.


Ληξιαρχική Πράξη του τελεσθέντος θρησκευτικού Γάμου.


Παράβολο των 18 €.

 


*        Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα.

 

**      Κατατίθενται, αποκλειστικά και μόνο, στο Γραφείο Γάμων-Διαζυγίων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος (οδός Βάκη 21, Χαλκίδα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00) από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως με την αστυνομική του ταυτότητα ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του (ο οποίος θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και το ειδικό πληρεξούσιο) ή από τρίτο πρόσωπο με την αστυνομική του ταυτότητα και με εξουσιοδότηση, θεωρημένη αρμοδίως ως προς το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου.

 

***    Το Διαζευκτήριο εκδίδεται αυθημερόν από το Γραφείο Γάμων-Διαζυγίων.


 

 

Επιμέλεια • ο Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος