Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ

 

 1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών

 2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

 3. Απολυτήριο στρατού (Τύπου Α΄)

 4. Αποδεικτικό σπουδών

 5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητος

 6. Πιστοποιητικό Εκκλ. Αρχής ότι ο υποψήφιος και η σύζυγος του έχουν έλθει σε πρώτο γάμο

 7. Συμμαρτυρία Πνευματικού

 8. Πιστοποιητικό της Πρωτοβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής

 9. Πιστοποιητικό Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών της τελευτίας διαμονής του υποψηφίου, καθώς επίσης ότι δεν καταδιώκεται δι' αξιόποινον τινά πράξιν (φυγόδικος ή φυγόποινος)

 10. Συγκατάθεση της συζύγου και επικυρωμένη από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή

 11. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (εις διπλούν)

 12. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερώσεως από την Δ.Ο.Υ.

 13. Φωτοτυπία ταυτότητος (εις διπλούν)