Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

 

ΜΟΝΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ

 

Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου ευρίσκεται χτισμένη στην άκρη της χαράδρας, πλησίον του συνοικισμού Ολομάδες του χωρίου Βαλτεσινίκο. Στο κτιριακό συγκρότημα της Μονής, ευρίσκονται δύο ναύδρια, της Ανάλήψεως και του Αγ. Νικολάου στα οποία σώζονται τοιχογραφίες θαυμάσιας τέχνης. Η ίδρυση της Μονής, κατά την παράδοση, ανάγεται εις τον 14ο αιώνα μ.Χ., ίσως και παλαιότερα. Η προσφορά της Μονής, κατά τη διάρκεια του αγώνα του 1821 ήταν μεγάλη και υπέστη πολλές θυσίες. Μετά την απελευθέρωση από τούς Τούρκους, διαλύθηκε με τον μοναστήριοκτόνο νόμο της Αντιβασιλείας του Όθωνα. Σήμερα παραμένει διαλελυμένη και ανάκαινίζεται ( τηλ. 27950-82308. 6976029417).