Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

 

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

 

Η Ιερά Μονή αυτή, βρίσκεται πλησίον του χωρίου Εκκλησούλα, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη. Πρώτη ανάφορά του μοναστήριού ως νέας Μονής έχουμε το 1322 μ.Χ.., σέ χρυσόβουλο του Ανδρονίκου Παλαιολόγωυ. Ονομάστηκε και Μονή του Κολοκοτρώνη, λόγω της σύνδεσης του Αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασεως, Θ. Κολοκοτρώνη, με το Μοναστήρι. Το 1825 μ.Χ.., μετά την απελευθέρωση, ο Κολοκοτρώνης έκτισε πάλι το κατεστραμμένο από τους Τούρκους μοναστήρι, εκπληρώνοντας το τάμα του προς την Πανάγία και μεριμνούσε μέχρι το θάνατό του για την ομαλή λειτουργία του. Το Καθολικόν είναι αφιερωμένο στην εορτη της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και εορτάζει στις 15 Αυγούστου. Σήμερα η Μονή λειτουργεί κανονικά ως ανδρώα (τηλ. 6958477574).