Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

 
Έδραι:
Δημητσάνα. 
Τ.Κ. 220 07. Τηλέφ. (Πρόθεμα 27950). Μητροπολίτου 31223. Fax 27950-31221. Γραφείων 31217.
 
Μεγαλόπολις. 
Τ.Κ. 222 00. Τηλ. Μητροπολίτου 27910-25026. Γραφείου 22618. Fax 27910-21160.

E-mail: imgormeg2022@gmail.com

 

Πρωτοσύγκελλος:
Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης, τηλ. 27950-31217, 6937619333. E-mail: iakovoskanakis@yahoo.com.

 
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος: 
Αρχιμ. Γρηγόριος Κιούσης, τηλ. 6932493798.
 
 
Ιδιαίτερον Γραφείον Σεβ. Μητροπολίτου:
Αρχιμ. Αυγουστίνος Καραμπάς, τηλ. 6988686489.
 
 
Συμβούλια: 
1) Μητροπολιτικόν: Πρόεδρος ο Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη Πρωτοπρ. Νικόλαος Ντάβος, Πρωτοπρ. Νικόλαος Ρουμελιώτης, κ. Μαρία Μπαρμπαλιά, Νομικός κ. Σταυρούλα Ρούτση, Διευθύντρια Δ.Ο.Υ. Δημητσάνης, Πρεσβ. Εμμανουήλ Πετράκης και κ. Γεώργιος Καρατασάκης, Εκκλησιαστικός Σύμβουλος. Γραμματεύς Αρχιμ. Αυγουστίνος Καραμπάς.
 
2) Επισκοπικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος ο Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης και Πρωτοπρ. Νικόλαος Ντάβος.
 
3) Συμβούλιον Γερόντων Κληρικών διά τας χειροτονίας: ο Σεβ. Μητροπολίτης, Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης, ο Πρωτοπρ. Βασίλειος Δάρρας και ο Πρωτοπρ. Νικόλαος Ντάβος.

 

Διοικητικόν Προσωπικόν:
Γραμματεία - Γραφείον Γάμων και Διαζυγίων - Πρωτόκολλον - Αρχείον, Αρχιμ. Αυγουστίνος Καραμπάς, Παναγούλα Μπίτζα. Λογιστήριο: Αικατερίνη Τοπάλογλου. Υπεύθυνος Γ.Φ.Τ. ο Σεβ. Μητροπολίτης. Ταμείον: Αρχιμ. Αυγουστίνος Καραμπάς.

 

Ναοί:
Ενοριακοί 146

Παρεκκλήσια 100

Εξωκκλήσια 518

Κοιμητηρίων 146

Μοναστηριακοί 20

 

Λειτουργοί 97:

Πρεσβύτεροι 96

Διάκονοι 1