Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

 

ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

 

Η Μονή Φιλοσόφου, βρίσκεται στη χαράδρα του Λουσίου ποταμού και αποτελείται από την Παλαιά και τη Νέα Μονή. Η Παλαιά Μονή ιδρύθηκε το έτος 963 μ. Χ. από τον πρωτοασηκρήτη του Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννη Λαμπαρδόπουλο, επονομαζόμενο Φιλόσοφο. Στο σιγγίλιο της Μονής, του 10ου αιώνος, έχουμε την πρώτη ιστορική αναφορά της Δημητσάνας. Η Παλαιά Μονή είναι ερειπωμένη σήμερα, σώζεται όμως το Καθολικόν της, εξαίρετο δείγμα βυζαντινής τέχνης καθώς και ελάχιστες τοιχογραφίες του 14ου αιώνα.

Η Νέα Μονή, κτίστηκε το έτος 1691μ.Χ.. σέ τόπο ομαλότερο, βορείως της Παλαιάς. Το Καθολικόν της κοσμείται με θαυμάσιες τοιχογραφίες του Βίκτωρος του Κρητός του έτους 1693 μ.Χ., διά δαπάνης του πασά Μαυραϊδη Φαρμάκη. Στη Μονή Φιλοσόφου, λειτούργησε ? περίφημη σχολή (το επονομαζόμενο «Κρυφό Σχολειό», από την οποία αποφοίτησαν επτά πατριάρχες και περί τούς 80 Αρχιερείς. Η σχολή λειτούργησε στο μοναστήρι μέχρι το 1765μ.Χ. περίπου και κατόπιν μεταφέρθηκε στη Δημητσάνα μαζί και με τη σπουδαία βιβλιοθήκη της. Η Μονή Φιλοσόφου, ? οποία τιμάται στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, έκλεισε το 1834μ.Χ. με το γνωστό διάταγμα της Αντιβασιλείας. Σήμερα, είναι πλήρως ανακαινισμένη και λειτουργεί ως ανδρώα Μονή (τηλ. 27950-81447).