Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΠΟΥΡΑ

 

Η Ιερά Μονή της Παναγίας μας, βρίσκεται πλησίον του βυζαντινού οικισμού Λεοντάριον και του χωρίου Μπούρα. Κατά την παράδοση, ? ίδρυση της Μονής ανάγεται εις τούς βυζαντινούς χρόνους. Το Καθολικόν της Μονής, είναι αφιερωμένο στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και εορτάζει στις 23 Αυγούστου. Το Καθολικόν κοσμείται με τοιχογραφίες του 1710μ.Χ. θαυμάσιας τέχνης των Κρητικών αγιογράφων, Μιχαήλ και Πέτρου, των Πεδιωτων. Στην Ιερά Μονή ευρίσκεται, επίσης, περικαλλής ναός του Αγ. Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού και εορτάζεται με ιδιαιτέρα λαμπρότητα στις 17 Μαρτίου. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ? προσφορά της υπήρξε μεγάλη καθώς και οι θυσίες στις οποίες υπέστη. Σήμερα λειτουργεί ως γυναικεία με πλούσια πνευματική προσφορά σε όλη την περιοχή (Τηλ. 27910-26400).