Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

 

ΜΟΝΗ ΑΙΜΥΑΛΩΝ

 

Η Μονή των Αιμυαλών, πού τιμάται στο Γεννέσιον της Θεοτόκου, είναι κτισμένη στη ρίζα μεγάλου βράχου, στη χαράδρα του χειμάρρου Ίσβορα, πού χύνεται στον Λούσιο ποταμό. Η λέξη "αιμυαλός" αναφέρεται στην Ομήρου Οδύσσεια και σημαίνει ο γλυκύς, ο θελκτικός...Όπως πληροφορούμεθα, από την κτητορική επιγραφή, ? Μονή ανηγέρθη από τον Ιερομόναχο Γρηγόριο Κοντογιάννη και τη συνοδεία του το 1602 μ.Χ.., πάνω στα ερείπια της παλαιάς Μονής πού αναφέρεται σέ παλαιά έγγραφα ως Μονή της Ελεούσας. Οι κτήτορες, ερχόμενοι εδώ, από τούς Αιμυαλούς της Μεσσηνίας, έδωσαν και στη Μονή την επωνυμία αυτή, αφού έφεραν μαζί τους και την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Το μοναστήρι αναπτύχθηκε γρήγορα και αριθμούσε το 1635μ.Χ.., 15 Ιερομόναχους και 20 μοναχούς, δεχόταν δωρεές, αφιερώματα και αποτελούσε εξαίρετο πνευματικό κέντρο των χριστιανών της περιοχής. Στη διάρκεια του αγώνα του 1821, προσέφερε τα μέγιστα με τρόφιμα, χρήματα, συμμετοχή μοναχών στις μάχες και παροχή δανείου. Ο κτιτωρικός κώδικας της Μονής, ο οποίος είναι καθιερωμένος από τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεώς της, σώζεται στη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας και αποτελεί σήμερα, ένα πολύτιμο γραπτό μνημείο πληροφοριών.

Το Καθολικόν είναι ζωγραφισμένο από τούς αγιογράφους Δημήτριο και Γεώργιο τούς Μόσχους το 1602μ.Χ. (Κρητική σχολή) και κατά τούς ειδικούς, αποτελεί το πρώτο ενυπόγραφο έργο τους. Η Μονή των Αιμυαλών ανέδειξε περί τούς δώδεκα Αρχιερείς καθώς και αρκετές εκκλησιαστικές προσωπικότητες. Σήμερα λειτουργεί ως ανδρώα κοινοβιακή Μονή (τηλ. 27950-31273).