Σχολή παραδοσιακών χορών

Σχολή παραδοσιακών χορών: Υπεύθυνος κ. Νικόλαος Αθανασόπουλος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής.