Αγιογραφία

Σχολή Αγιογραφίας: Υπεύθυνοι Παναγούλα Μπίτζα, Θεολόγος - Αγιογράφος.