Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής: Υπεύθυνος· Πρωτοψάλτης κ. Νικόλαος Ταρπατζής.

Παραδοσιακό τραγούδι: Διδάσκαλος κ. Νικόλαος Ταρπατζής, καθηγητής Μουσικής.