Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

���������������������� �������������������� ��������������������
Ονομασία
Τηλέφωνο
Υπεύθυνος
Αρχιερατικός Επίτροπος: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Ἀνδρικόπουλος 6982479210
Ἀπόσκια Βελημαχίου - Ἁγ. Τριάς27970-23440
Γούμενος Νικ. (συντ.)
Βελημάχιον - Κοιμ. Θεοτόκου6934312403
Γαλάνης Γαβριήλ
Βούτσιον - Ἁγ. Παρασκευή
Βυδιάκι - Ἅγ. Δημήτριος27970-23855. 6977388633
Μπουστρής Κων/νος
Καρδαρίτσιον - Ἅγ. Νικόλαος
Μοναστηράκιον - Κοίμ. Θεοτόκου6984750738
Ἀθανασόπουλος Ἀντώνιος
Παραλλογγοί - Τιμ. Ζώνη6982479210
Ἀνδρικόπουλος Φιλόθεος