Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

���������������������� �������������������� ��������������������������
Ονομασία
Τηλέφωνο
Υπεύθυνος
Αρχιερατικός Επίτροπος: Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Μπράμος 27970-23604
Σταυροδρόμιον - Κοιμ. Θεοτόκου
Βυζίκιον - Ἅγ. Νικόλαος6972808311
Παναγιωτόπουλος Ἰωάν.
Δάφνη - Ἅγ. Χαραλάμπης27970-24770. 6978830633
Δρούλιας Ἀνδρέας
Δόξα - Ἅγ. Νικόλαος6973283467
Κουσιουνέλος Αθανάσιος
Καλλιάνιον - Ἅγ. Γεώργιος27970-25100, 6955885433
Λύτρας Κων/νος
Καπελίτσα - Γεν. Θεοτόκου6982198864
Φράγκος Γεώργιος
Καστράκι - Ἅγ. Δημήτριος
Λειβαδάκι - Ἅγ. Νικόλαος
Μπουλιάρι - Ἁγ. Ἄννα6980988436
Στέφας Χριστόδουλος
Νεοχώριον - Ἁγ. Τριάς27970-24758
Δημακόπουλος Νικόλ.
Περδικονέριον - Ἅγ. Δημήτριος6993238496
Σταθούλης Χριστοφόρος (ἄμ.)
Ράχες - Ἁγ. Τριάς6988259638
Πατερημός Διαμαντής
Σπάθαρι - Ἅγ. Δημήτριος6981695660
Μπρᾶμος Χριστοφ.
Τουθόα - Ἁγ. Παρασκευή
Τουμπίτσιον - Ἅγ. Ἀθανάσιος
Τριποταμιά - Εὐαγγ. Θεοτόκου6978349567
Ἀλεξόπουλος Λεωνίδας
Τρόπαια - Κοιμ. Θεοτόκου
Ἅγ. Γεώργιος27970-22354. 6972138543
Κούλης Iωάννης
Φτεριά - Ἅγ. Γεώργιος27970-22824
Πετρόπουλος Παναγ. (συντ.)
Χώρα - Ἅγ. Ἀθανάσιος6981695660
Μπρᾶμος Χριστοφόρος