Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

���������������������� �������������������� ��������������������������
Ονομασία
Τηλέφωνο
Υπεύθυνος
Αρχιερατικός Επίτροπος: Πρεσβ. Χρῆστος Γοῦτσος 6976686328
Κοντοβάζαινα - Ἅγ. Γεώργιος
Ἅγ. Δημήτριος6976686328
Γοῦτσος Χρῆστος
Ἁγ. Τριάς6980553662
Μάγειρας Εὐάγγελος
Βάχλια - Ἅγ. Βασίλειος
Ἁγ. Μαρίνα6974552077
Κεσίσογλου Ἱερώνυμος
Δήμητρα - Ἅγ. Νικόλαος27970-23902. 6976007359
Μπαχός Παναγιώτης
Μουριά - Ἅγ. Γεώργιος
Πουρναριά - Ἁγ. Τριάς27970-22926. 6972316049
Καλογερόπουλος Δημήτριος
Ξηροκαρύταινα - Τίμ. Πρόδρομος