Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

���������������������� �������������������� ������������������������
Ονομασία
Τηλέφωνο
Υπεύθυνος
Αρχιερατικός Επίτροπος: Πρωτοπρ. Δουρίδας Θεμιστοκλῆς 27950-82543
Βαλτεσινίκον - Ἅγ. Γεώργιος27950-82543, 6997010771
Δουρίδας Θεμιστοκλής
Ἅγ. Θεόδωροι
Ἀμυγδαλέα - Κοιμ. Θεοτόκου
Δρακοβούνιον - Ἅγ. Γεώργιος6907178785
Κωστόπουλος Δημήτριος
Θεόκτιστον - Ἅγ. Θεόδωροι6985942833
Μάρκου Ιωάννης
Κερπινή - Ἁγ. Τριάς27950-86265
Σταυρόπουλος Γεώργιος
Λάστα - Ἅγ. Γεώργιος
Μαγούλιανα - Τίμ. Πρόδρομος6971675803
Πετράκης Ἐμμανουήλ