Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

���������������������� �������������������� ��������������
Ονομασία
Τηλέφωνο
Υπεύθυνος
Αρχιερατικός Επίτροπος: Πρωτοπρ. Νικόλαος Ντάβος 27950-22555
Βυτίνα - Ἅγ. Τρύφων27950-22912. 22555. 6972987035
Ντάβος Νικόλαος
Ἀγρίδιον - Ἁγ. Τριάς
Καμενίτσα - Ἅγ. Γεώργιος6949464195
Χούσος Σωτήριος
Νυμφασία - Ἁγ. Τριάς6974285040
Πισιμίσης Κων/νος
Παναγίτσα - Ἀνάληψις Κυρίου6972029176
Πέττας Νεκτ.
Πράσινο - Ἅγ. Κωνσταντίνος6993238496
Σταθούλης Χριστοφόρος (ἄμ.)
Πυργάκι - Τίμ. Πρόδρομος
Ἐλάτη - Κοιμ. Θεοτόκου6932493798
Κιούσης Γρηγόριος