Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

���������������������� �������������������� ������������������
Ονομασία
Τηλέφωνο
Υπεύθυνος
Αρχιερατικός Επίτροπος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καραμπᾶς 6988686489
Ἅγ. Ἰωάννης - Ἅγ. Ἀθανάσιος6984750738
Ἀθανασόπουλος Ἀντών.
Ἀετορράχη - Μετ. Σωτῆρος6972808311
Παναγιωτόπουλος Ἰωάν.
Ἑλληνικό - Προφ. Ἠλίας27910-31355. 6972296924
Κοκοσιούλης Γεώργιος
Ἁγιονέριον - Ἅγ. Γεώργιος6944812344
Μπαχός Ἰωάννης
Ἀράχωβα - Ἅγ. Γεώργιος
Ζυγοβίστιον - Μετ. Σωτῆρος6976436165
Διαμαντόπουλος Μακάριος
Παμ. Ταξιάρχαι27950-43710, 43590. 6944462610
Ρουμελιώτης Νικόλαος
Ἅγ. Ἀπόστολοι
Λευκοχώριον - Ἅγ. Δημήτριος
Λιοδώρα - Ἅγ. Νικόλαος
Λουτρά Ἡραίας - Τίμ. Πρόδρομος
Λυκούρεση - Ζωοδ. Πηγή27950-32064
Δημόπουλος Κων/νος
Λυσσαρέα - Ἅγ. Νικόλαος27950-31273
Ἀγγελίδης Ἰωσ.
Λώτι - Ἅγ. Χαράλαμπος
Ὄχθια - Ἅγ. Γεώργιος
Παλούμπα - Ἅγ. Γεώργιος27970-24758
Δημακόπουλος Νικόλαος
Πυρρί - Γεν. Θεοτόκου
Ράδου - Κοιμ. Θεοτόκου6971675803
Πετράκης Εμμανουήλ
Ράφτη - Ἅγ. Δημήτριος27950-31905. 6932266401
Τσίτουρας Γεώργιος
Σαρακίνιον Ἡρ. - Κοιμ. Θεοτόκου6974656874
Μπάδας Νεκτάριος
Σέρβου - Κοιμ. Θεοτόκου2795770256. 6977208953
Ρεμούνδος Γρηγόριος
Στεμνίτσα - Ἅγ. Γεώργιος6934771916
Πιτοπουλάκης Νικόλαος
Χρυσοχώριον - Ἅγ. Γεώργιος27970-24528
Γιαννόπουλος Γεώργιος