Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

���������������������� �������������������� ��������������������
Ονομασία
Τηλέφωνο
Υπεύθυνος
Αρχιερατικός Επίτροπος: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Φουφόπουλος 6974389081
Βάστα - Κοιμ. Θεοτόκου
Βλαχόρραφτη - Ἁγ. Τριάς6988686489
Καραμπᾶς Αὐγουστῖνος
Ἴσσαρι - Ἅγ. Νικόλαος6959064807
Παπαϊωάννου Κων/νος
Ἴσιωμα Καρυῶν - Ἅγ. Δημήτριος
Καρυαί Ἄνω - Γεν. Θεοτόκου
Καστανοχώριον - Κοιμ. Θεοτόκου
Καλύβια Καρυῶν - Ἅγ. Γεώργιος
Λύκαιον - Γεν. Θεοτόκου27910-27283. 6947458764
Εὐταξίας Ἀθανάσιος
Λυκόσουρα - Κοιμ. Θεοτόκου
Παραδείσια - Ἅγ. Δημήτριος6979353709
Σπανός Παναγιώτης
Πετροβούνι - Γεν. Θεοτόκου
Σούλιον - Ἅγ. Νικόλαος6974389081
Φουφόπουλος Νεκτάρ.
Χειράδες - Ἁγ. Παρασκευή6975124481
Δράπανος Θεόφ.
Χράνοι - Κοιμ. Θεοτόκου27210-29390. 6976189881
Σπανός Βασίλειος
Χρούσα - Ἅγ. Γεώργιος