Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

���������������������� �������������������� �������������� ������������������
Ονομασία
Τηλέφωνο
Υπεύθυνος
Αρχιερατικός Επίτροπος: Πρωτοπρ. Φώτιος Τζαμουράνης 27910-71202, 6974759146
Ἄκοβος - Ἅγ. Νικόλαος27210-84074. 6979282114
Σπανός Γεώργιος
Γιαννέϊκα - Ἁγ. Τριάς
Γιαννέϊκα Ἄνω - Ἁγ. Παρασκευή
Γούπατα - Κοιμ. Θεοτόκου
Δυρράχιον - Εἰσ. Θεοτόκου27910-71202. 6974759146
Τζαμουράνης Φώτιος
Καμάρα - Ἅγ. Γεώργιος27910-91324. 6978564725
Μεγαγιάννης Μιχαήλ
Καμποχώριον - Κοιμ. Θεοτόκου
Λεπτήνιον - Ἅγ. Δημήτριος27210-83389. 6978197546
Ἀγγελής Γεώργιος
Νεοχώριον Φαλαισ. - Γεν. Θεοτόκου
Τουρκολέκα - Κοιμ. Θεοτόκου210-9965395. 6974276454
Κομινάκης Ἠλίας