Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

���������������������� �������������������� ��������������������
Ονομασία
Τηλέφωνο
Υπεύθυνος
Αρχιερατικός Επίτροπος: Αρχιμ. Γρηγόριος Ρεμούνδος 6993477338
Δημητσάνα - Aγ. Κυριακή6932493798
Κιούσης Γρηγ.
Βουρδουνιώτης Παναγιώτης
Ἅγ. Χαραλάμπης
Ζάτουνα - Κοίμ. Θεοτόκου27950-31273. 6938881610
Παγανός Δαμασκηνός
Κακουρέϊκα - Ἅγ. Βασίλειος
Κοκαρά - Προφήτης Ηλίας
Μάρκον - Τίμιος Πρόδρομος
Παλαιοχώριον - Ἅγ. Απόστολοι6980380804
Πετράκης Ἐμμανουήλ
Ράδου - Κοιμ. Θεοτόκου6986736192
Νικόπουλος Σωτ. (συντ.)
Ριζοσπηλιά - Ἅγ. Νικόλαος
Σέρβου - Κοιμ. Θεοτόκου6974062530
Μπολγούρας Νικ.
Σβόρνα - Αγ. Μαρίνα6973279780
Λάλος Γρηγόριος